Hoe oriënteer je een zonnepaneel optimaal?

Zonnecellen met een vaste oriëntatie vangen voortdurend verschillende energiedichtheden op, wegens de dagelijkse en jaarlijkse beweging van de zon aan de hemel. Indien we het gemiddelde nemen over dag en nacht, en over winter en zomer gedurende een jaar, dan vinden we de gemiddelde inval.

Zonnepanelen zijn optimaal georiënteerd:

1) voor de directe zonnestraling:
Het paneel moet gericht zijn naar het zuiden (dus azimut A=180°).
De helling van de zonnecellen  (dus meestal van het dak) zal een compromishoek zijn tussen “b-e” en “b+e” met b de geografische breedte van de plaats waar je je zonnepaneel installeert (vb. voor Vlaanderen: b=51°) en e de ecliptica (= 23,5 °).
Uit berekeningen blijkt dat voor België / Nederland de optimale helling n=37° is (voor de directe zonnestraling(!) ).
De bijdrage van het directe licht tot de gemiddelde inval voor een optimaal georiënteerd paneel bedraagt 59 W/m² voor onze contreien.

2) voor de diffuse zonnestraling:
Het zonnepaneel is het best gericht naar de ganse hemelkoepel, d.w.z. het ligt horizontaal neer. (dus n=0°, en A doet er niet toe).
De maximale bijdrage van het diffuus licht voor een ideaal georiënteerd zonnepaneel bedraagt 67 W/m² voor onze streek.

3) voor alle licht
In een Belgisch / Nederlands klimaat is de bijdrage van de directe en diffuse zonnestraling ongeveer even belangrijk, dus de ideale oriëntatie is een compromis tussen 1) en 2).
Voor een breedte van bvb. 51° (Vlaanderen) is dit:
A=180° (= naar het zuiden gericht)
n=35° (=helling dak)
Gemiddeld valt er dan 123 W/m² (=58 W/m² direct + 66 W/m² diffuus) in (gemiddeld over dag en nacht, winter en zomer).

Lees verder: “Hoe erg is het als mijn zonnepaneel niet ideaal is georiënteerd?

Antwoord: naar het zuiden, 35° geheld met het aardoppervlak
Leuk als je ons volgt en liked

Add a Comment