Nadelen van zonnepanelen?

Wat zijn momenteel de nadelen van zonnepanelen?

Ten eerste produceert een zonnepaneel (uiteraard) enkel elektriciteit als de zon schijnt. Maar er is veel elektriciteit nodig als de zon niet schijnt (bvb verlichting ’s nachts en huishoudapparaten als je thuiskomt van je werk). Er is dus een systeem nodig om de zonne-energie op te slaan in een buffer tot dat ze nodig is. Vandaag de dag is dit geen probleem, want er wordt in ons land amper elektriciteit geproduceerd met zonne-energie. Dus de elektriciteit die zonnecellen genereren, wordt in ons land onmiddellijk verbruikt. Echter, als een groot gedeelte (> 20%) van de elektriciteitsproductie m.b.v. zonnecellen zou gebeuren, dan moet die energie opgeslaan worden in bvb. batterijen (of geavanceerder, m.b.v. waterstof). Dit is helaas nog duur, maar de prijzen van batterijen dalen snel, zie hiervoor onze artikels over De kostprijs van Lithium-Ion batterijen en het energieplan in Nederland.

Andere nadelen van zonnepanelen zijn dat voor de productie van sommige zonnecellen waaruit natuurlijk zonnepanelen bestaan, milieuvervuilende producten (bvb. solventen) nodig zijn. De milieuvervuiling die daardoor wordt veroorzaakt is echter te verwaarlozen in vergelijking met de milieuwinst die zonnecellen opleveren. Bovendien zijn de industrie en de onderzoeksinstellingen constant op zoek om alsmaar minder milieuvervuilende stoffen te gebruiken in het productieproces (tot nu toe met succes, er worden steeds minder vervuilende stoffen gebruikt!)

Kostprijs

De kostprijs van zonnepanelen is op een aanvaardbaar niveau gekomen zodat dit nadeel in grote mate is weggewerkt. Het is interessant geworden om zonnepanelen op uw dak te installeren zelfs zonder subsidies.

Antwoord: het tijdsverschil tussen productie en verbruik van de elektriciteit opgewekt door de zonnepanelen
Leuk als je ons volgt en liked

Add a Comment