Hoe erg is het als een zonnepaneel niet ideaal is georiënteerd?

 

De ideale oriëntatie van een zonnepaneel werd hier bepaald.. Maar wat als je dak niet naar het zuiden gericht is, maar naar het oosten en het westen? Loont het dan nog wel de moeite om zonnecellen te installeren? En wat als mijn dak niet mooi 35° helt?

Bestudeer daarvoor onderstaande figuur.

Het maximum (=100% op de figuur) komt overeen met 123 W/m² voor een optimaal georiënteerd paneel. We zien dat dit is voor een paneel dat naar het zuiden (S) gericht is, en ongeveer 35° geheld is. U ziet dat de rood-oranje vlek vrij groot is, wat wil zeggen dat de oriëntatie niet kritisch is. Een afwijking van 30° in om het even welke richting levert slechts een verlies van maximaal 8 W/m², d.i. ongeveer 7% minder dan het maximum.

Het loont dus de moeite om zonnepanelen te plaatsen, ook al is het dak niet mooi naar het zuiden gericht, of meer of minder dan 35° geheld!

Antwoord

 De oriëntatie is niet kritisch. Een afwijking van 30° van de ideale oriëntatie in om het even welke richting levert slechts een miniem verlies op.
Leuk als je ons volgt en liked

Add a Comment