Hoeveel energie kost het om een zonnepaneel te maken?

Het heeft uiteraard weinig zin om een zonnepaneel te maken, als het méér energie en elektriciteit zou kosten om dit paneel te produceren, dan dat het zonnepaneel in z’n hele leven zelf kan produceren. En toch was dit vroeger zo. In de jaren zeventig waren zonnepanelen eerder energieverbruikers, dan energieproducenten. Het kostte meer energie om ze te maken dan dat ze ooit zelf konden leveren!

Men spreekt in deze context van “energieterugverdientijd” (energy payback time). Dit is de tijd die een zonnecel (onder normale omstandigheden) nodig heeft om evenveel energie te produceren als dat het gekost heeft om de zonnecellen te maken.

Vandaag de dag is deze energieterugverdientijd gelukkig veel minder dan in de jaren zeventig. Een gemiddelde zonne-installatie heeft een energieterugverdientijd van zo’n 2 tot 4 jaar (afhankelijk van het type zonnecel). Met andere woorden, na 2 tot 4 jaar begint een zonnecel écht nieuwe energie te produceren. Dit is snel in vergelijking met de levensduur van een gemiddeld zonnepaneel, namelijk 30 jaar. Dankzij onderzoek daalt de energieterugverdientijd snel, en men verwacht dat dit in de volgende jaren zal dalen tot minder dan één jaar.

Antwoord: de energieterugverdientijd is 2 à 4 jaar.
Leuk als je ons volgt en liked

Add a Comment