Zonnepanelen kostprijs 2018

Zonnepanelen kostprijs in 2018?

De zonnepanelen kostprijs is de laatste jaren sterk gedaald. Daarnaast is het rendement ook gestegen. Maar is het nu nog interessant in zonnepanelen te investeren? Vroeger waren in België veel subsidies voor zonnepanelen voorzien, dit is inmiddels afgeschaft. We zullen in dit artikel aantonen dat het nog altijd rendabel is om te kiezen voor zonnepanelen op voorwaarde dat je installatie kiest afgestemd op je verbruik en dat je dak een goede oriëntatie heeft.

Hoe de kostprijs van zonnepanelen vergelijken?

We hebben gezien 1 kWattpiek gelijk is aan het geproduceerde vermogen door zonnecellen bij 1000 W/m² zonne-instraling. In België en Nederland brengt 1 kWpiek bij goede oriëntatie ongeveer 850 tot zelfs 900 kwh elektriciteit op per jaar. Naarmate het rendement stijgt van de gebruikte zonnecellen in de zonnepanelen zal de opbrengst stijgen (maar helaas ook de kostprijs van de zonnepanelen) tot zelfs 1000-1100 kwh per jaar.

De zonnepanelen installatie bestaat uit de zonnepanelen zelf, de omvormer en de montage-onderdelen. Daarnaast is er de kostprijs voor de installatie. De keuze van leverancier, merk van zonnepanelen en omvormer zal natuurlijk ook invloed hebben op de kostprijs. Deze wordt uitgedrukt in euro per Wattpiek.

Een zonnepanelen installatie voor een typisch gezin

Het gemiddeld Belgisch gezin verbruikt 3.500 kwh elektriciteit per jaar. Laat ons onderstellen dat het dak goed is georiënteerd en schaduwvrij. We nemen zonnepanelen met gemiddelde kwaliteit en onderstellen een realistische opbrengst van ongeveer 900 kwh per jaar per kwpiek. We hebben dan een installatie nodig van 3,9 kwpiek. De zonnepanelen kostprijs in 2018 bedraagt tussen de 1,4 en 1,8 euro per wattpiek (BTW en installatie inbegrepen), afhankelijk van de leverancier en kwaliteit van de zonnepanelen. We nemen voor onze berekening het gemiddelde nl. 1,6 euro per Wattpiek (BTW inbegrepen)

Totale zonnepanelen kostprijs : 6.240 euro (BTW inbegrepen) voor 3.510 kwh productie per jaar.

De prijzen van elektriciteit bedragen momenteel ongeveer 22 eurocent per kwh. Met onze zonnepanelen besparen we dus 772 euro per jaar.

Vermits de kapitaalkost momenteel zeer laag is (intrestvoet is zeer laag) houden we hiermee geen rekening.

Terugverdientijd is ongeveer: 6.240 euro/772 euro per jaar = 8 jaar

Echter de zonnepanelen gaan meer dan 20 jaar mee. Dit betekent dat na 8 jaar je gedurende nog een zeer lange periode per jaar 772 euro verdient!  Als je rekening houdt met inflatie en stijgende energieprijzen zal de winst nog groter zijn.

Invloed van de soorten zonnepanelen op kostprijs

Er zijn drie grote technologieën voor zonnepanelen:

Polykristallijn zonnepanelen

Polykristallijne zonnepanelen

Dit zijn de standaard zonnepanelen te herkennen aan hun typische blauwe ruitvormige uitzicht en aluminium omlijsting.  Het rendement ligt momenteel tussen de 15 en 18 %.

Monokristallijn zonnepanelen

Monokristallijne zonnepanelen zijn te herkennen aan het zwarte ruitvormige uitzicht. Ze zijn opgebouwd uit zwarte monokristallijne zonnecellen. Deze zonnepanelen leveren een hoger rendement dan polykristallijn zonnepanelen (tussen 10 en 20% hoger rendement). Hierdoor zijn dergelijke zonnepanelen  vooral interessant als je minder ruimte op je dank hebt.

Dunne film (Amorfe) zonnepanelen

De technologie achter dunnefilm zonnepanelen is totaal anders dan deze bij monokristallijne of polykristallijne zonnepaneln: ze bevatten geen kristallen maar amorf silicium. Ze zijn meestal zwart van kleur en vrij dun uitgevoerd. Het grote nadeel van dit soort panelen is het lage vermogen (aantal Wp) per m². Hierdoor is een groot oppervlak nodig om een rendabel systeem te krijgen. Hierdoor zijn ze niet geschikt om op daken van huizen te leggen. Voordelen van deze technolgie is dat dunnefilm zonnepanelen eveneens werkt bij weinig lichtinstraling en bij hoge temperaturen.

Andere factoren die kostprijs zonnepanelen bepalen

Naast het type zonnepaneel, hebben ook de installatiekosten (is functie van het dak en de kwaliteit van de zonnepanelen een invloed op de uiteindelijke kostprijs.

Terugverdientijd zonnepanelen

De terugverdientijd van zonnepanelen is afhankelijk van  de kostprijs, oriëntatie van je dak, type dak (plat dak, leien, dakpannen) hoeveelheid schaduw, het soort zonnepaneel, de eventuele onderhoudskosten en de prijs die je betaalt voor jou elektriciteit.

Gemiddeld genomen bedraagt de terugverdientijd van zonnepanelen 8 jaar. Anderzijds gaat een dergelijke installatie erg lang mee (minstens 20 jaar). Dus zonnepanelen blijven rendabel als je het bekijkt op voldoende lange termijn.

Tip

Post gerust de zonnepanelen kostprijs die je hebt betaald! Op het volgende forum kan je voorbeelden van offertes vinden.

Leuk als je ons volgt en liked

Add a Comment