www.zonnecellen.be
Antwoorden op vragen over zonne-energie!

 

[Startpagina]
Vraag : Heeft men een bouwvergunning nodig voor de installatie van zonnepanelen?

Sinds 1 augustus 2010 is komaf gemaakt met de onduidelijke situatie én aanslepende administratieve procedures inzake de plaatsing van zonnepanelen. De Vlaamse regering keurde immers op deze datum een voorstel goed waarbij het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers op daken, volledig wordt vrijgesteld van bouwvergunning.

Voor de woningen die vallen onder specifieke voorschriften van verkavelingsvergunningen, bpa’s en ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt de aanvraagprocedure drastisch vereenvoudigd


Antwoord: meestal niet !