www.zonnecellen.be
Antwoorden op vragen over zonne-energie!

 

[Startpagina]
Vraag : hoe installateur zonnepanelen kiezen?

De laatste 2 jaren is het aantal installateurs van zonnepanelen geexplodeerd. Bij het aanschaffen van zonnepanelen is het raadzaam om met een erkend en gekwalificeerd zonnepanelen installatie bedrijf in zee te gaan. Maar op wat moet je letten om een competente installateur te selecteren?

Eerst en vooral is het belangrijk dat deze werkt met kwaliteitsmateriaal, niet enkel en alleen voor de zonnepanelen maar ook voor de invertor. Deze laatste is het kloppend hart van je installatie en wordt dikwijls bij de keuze verwaarloosd. De drie belangrijkste technische kenmerken van kwaliteitszonnepanelen zijn: het rendement van de zonnepanelen, de afwijking ten opzichte van het opgegeven nominaal Wattpiekvermogen en de vermogenstemperatuurcoëfficient. Monokristallijne zonnepanelen hebben een hoger rendement dan de polykristallijne zonnepanelen, maar zijn duurder om te produceren. Men kan onmogelijk zonnepanelen met een exact nominaal wattpiekvermogen produceren, vandaar dat er altijd een afwijking wordt opgegeven tov het opgegeven nominaal Wattpiekvermogen. Meestal is deze afwijking zowel negatief als positief met een gemiddelde van nul. M.a.w. indien je vb. zonnepanelen van 250 Wattpiek bestelt dat kan je in werkelijkheid maar bijvoorbeeld 250 Wattpiek min 3% of 242,5 Wattpiek krijgen! Kies voor zonnepanelen die altijd een positieve afwijking geven! Tot slot is het zo dat het rendement van zonnepanelen daalt voor temperaturen hoger dan 20° met een bepaald percentage. Kies daarom zonnepanelen met een temperatuurscoëfficient die zo laag mogelijk is.  Voor de invertor moet worden gekeken naar het conversierendement; transfoloze omvormers geven een hoger rendement dan omvormers met een transformator maar worden enkel toegepast voor de ietwat hogere installaties. Omvormers moeten een minimaal rendement hebben op piekbelasting van 94%.

Dikwijls wordt door installateurs geargumenteerd dat hun zonnepanelen kwaliteit zijn omdat ze voldoen aan een aantal normen (TUV, IEC 61215). Let op dit zijn de minimum normen om zelfs maar in aanmerking te komen voor de subsidies van de Overheid. Met andere woorden dit zegt niets over de eigenlijke performatie en kwaliteit van de zonnepanelen.

Bekende zonnepanelen kwaliteits merken zijn Sharp, Sanyo, Sunpower, ….Voor de invertors zijn er twee grote merken namelijk Diehl en SMA.

Zonnepanelen installeren is een vak apart, kies daarom voor een specialist die zowel ervaring op vlak van dakwerken, elektriciteit en zonne-energie combineert. Laat alles door één firma doen, zonder onderaannemers, zodat u slechts een contactpunt heeft en discussies over wie nu precies verantwoordelijk is voor wat als iets fout loopt worden vermeden.

Leg de garanties zowel voor de zonnepanelen als de invertor duidelijk vast in uw contract. Op zonnepanelen wordt meestal een opbrengstgarantie van minstens 80% tussen de 10 en 20 jaar na installatie gegeven. De invertor is het meest delicate onderdeel van uw zonnepaneleninstallatie zodat een garantie van 20 jaar is aangewezen!
Antwoord: doe uw huiswerk en betaal liever iets meer voor kwaliteit!