www.zonnecellen.be
Antwoorden op vragen over zonne-energie!

 

[Startpagina]
Vraag : Wat zijn de nadelen van zonne-energie?

1) zonne-energie is momenteel nog te duur. De productiekosten zijn te hoog in vergelijking met de opbrengst. Dat is ook de reden waarom zonne-energie nog niet is doorgebroken. De prijs van zonne-energie zakt weliswaar elk jaar drastisch, dus in de toekomst zou de prijs minder mogen doorwegen (ook al omdat olie, gas... duurder zal worden op lange termijn). Het is maar dankzij subsidies dat het interessant is om zonnepanelen op uw dak te installeren.

2) een zonnecel produceert (uiteraard) enkel elektriciteit als de zon schijnt, maar er is veel elektriciteit nodig als de zon niet schijnt (bvb verlichting 's nachts). Er is dus een systeem nodig om de zonne-energie op te slaan in een buffer tot dat ze nodig is. Vandaag de dag is dit geen probleem, want er wordt in ons land amper elektriciteit geproduceerd met zonne-energie, dus de elektriciteit die zonnecellen genereren, wordt in ons land onmiddellijk verbruikt. Echter, als een groot gedeelte (> 20%) van de elektriciteitsproductie m.b.v. zonnecellen zou gebeuren, dan moet die energie opgeslaan worden in bvb. batterijen (of geavanceerder, m.b.v. waterstof). Zo ver zijn we echter nog lang niet.

3) een heel klein nadeel is dat voor de productie van sommige zonnecellen, milieuvervuilende producten (bvb. solventen) nodig zijn. De milieuvervuiling die daardoor wordt veroorzaakt is echter te verwaarlozen in vergelijking met de milieuwinst die zonnecellen opleveren. Bovendien zijn de industrie en de onderzoeksinstellingen constant op zoek om alsmaar minder milieuvervuilende stoffen te gebruiken in het productieproces (tot nu toe met succes, er worden steeds minder vervuilende stoffen gebruikt!)

Antwoord: vnl. de prijs, en het tijdsverschil tussen productie en verbruik.